My Bag

Chakra Rings

  Crown Chakra Ring Silver
  $70
  Heart Chakra Ring Silver
  $70
 • Crown Chakra Ring Silver
  Heart Chakra Ring Silver
  Crown Chakra Ring 18Ct Gold Plate
  $93
  Heart Chakra Ring 18Ct Gold Plate
  $93
 • Crown Chakra Ring 18Ct Gold Plate
  Heart Chakra Ring 18Ct Gold Plate
  Base Chakra Ring 18Ct Gold Plate
  $93
  Solar Plexus Chakra Ring Silver
  $70
 • Base Chakra Ring 18Ct Gold Plate
  Solar Plexus Chakra Ring Silver
  Sacral Chakra Ring Silver
  $70
  Base Chakra Ring Silver
  $70
 • Sacral Chakra Ring Silver
  Base Chakra Ring Silver
  Solar Plexus Chakra Ring 18Ct Gold Plate
  $93
  Sacral Chakra Ring 18Ct Gold Plate
  $93
 • Solar Plexus Chakra Ring 18Ct Gold Plate
  Sacral Chakra Ring 18Ct Gold Plate
  Throat Chakra Ring Silver
  $70
  Brow Chakra Ring Silver
  $70
 • Throat Chakra Ring Silver
  Brow Chakra Ring Silver
  Throat Chakra Ring 18Ct Gold Plate
  $93
  Brow Chakra Ring 18Ct Gold Plate
  $93
 • Throat Chakra Ring 18Ct Gold Plate
  Brow Chakra Ring 18Ct Gold Plate
SHOWING 1 of 14